В АГО на болница Пловдив работят 18 лекари акушер-гинеколози, като част от тях са едни от водещите специалисти в тази област.

Акушер-гинеколози

д-р Венцислав Демирев

акушер-гинеколог

д-р Евгений Крушков

акушер-гинеколог

д-р Людмила Бояджиева

акушер-гинеколог

д-р Олга Славчева

акушер-гинеколог

д-р Христо Хатър

акушер-гинеколог

д-р Семра Халил

акушер-гинеколог

д-р Айлер Мюмюнова

акушер-гинеколог

д-р Хамиде Изет

акушер-гинеколог

д-р Владимира Карагьозова

акушер-гинеколог

д-р Стела Такова

акушер-гинеколог

д-р Таня Георгиева

акушер-гинеколог

д-р Неврие Сюлейман

акушер-гинеколог

д-р Десислава Йорданова

акушер-гинеколог

д-р Джейлян Хашим

акушер-гинеколог

д-р Юммю Коскот

акушер-гинеколог

Неонатолози

д-р Диана Аргирова

началник отделение

д-р Рени Станчева

старши ординатор

екип неонатолози

Акушерки

В АГ Пловдив работят акушерки, притежаващи богат опит и професионална компетентност. Те са разделени в екипи, като всеки екип има за свое работно място само един от секторите на отделението. В рамките на своето дежурство акушерката обслужва единствено пациентките в своя сектор без да й се налага да го напуска, за да съвместява други дейности. Тази организация от една страна ограничава вътреболничните инфекции, а от друга – осигурява високото качество на здравните грижи – една акушерка се грижи за малко на брой пациентки и е винаги на тяхно разположение.

Друг много важен фактор, който превръща АГ Пловдив в предпочитано отделение и който връща пациентките ни онтово при нас е чисто човешкият фактор. За нас понятието “професионализъм” освен професионалната компетентност включва милосърдие, добронамереност, разбиране, съпричасност. Пациентките си обграждаме с чисто човешко внимание и грижа и се гордеем с факта, че изразените от тях мнения както на електронната ни поща, така и в интернет пространството са изцяло позитивни.

Детски сестри

В Неонатологично отделение работят 25 детски сестри с висока професионална компетентност. Те са разпределени в екипи, обслужващи отделните сектори на отделението. Това е гаранция за висока специализация в грижите за новородените деца, както и за непрекъснато 24 часово наблюдение и обслужване на бебетата в поверения им сектор.

Детските сестри, освен висок професионализъм, притежават и чисто човешки качества. От тях Вие ще получите ценни съвети, ще усвоите полезни умения, които ще Ви помогнат да отглеждате без страх и притеснение децата си у дома след изписването.

Санитари

За хигиената на АГ Пловдив се грижат санитари – по един екип във всеки сектор. Те работят на денонощен график и не само поддържат идеална хигиена в отделението, но и стриктно изпълняват дезинфекционната програма на РИОКОЗ за Акушеро-гинекологичните отделения. Значителен е приносът им за това, че вътреболничните инфекции в отделението са многократно под минимума за страната.