Сектор Гинекологична опереционна зала е разположен на 4-ти етаж на болницата – крило “В”. В него извършваме безплатно всички видове гинекологични операции по клинични пътеки, поети от Здравната каса, както и някои операции срещу заплащане. Приемът е както планов, така и спешен и е неограничен за пациентки от цялата страна, без да е необходима предварителна регистрация.

Секторът разполага с обширна наскоро обновена база. Включва две операционни зали – една за коремни и една за ендоскопски операции, оборудвани със съвременна апаратура, както и всички необходими спомагателни помещения – за операционно бельо, за подготовка на хирургичния инструментариум, стерилизационни, санитарни възли, кабинети за различните категории персонал и пр.

Дейността сме организирали на принципа на денонощна спешност – на непрекъснат денонощен график работят акушер-гинеколози, анестезиологичните екипи и екип квалифицирани операционни акушерки и санитари. Това позволява започване на спешна операция в рамките на 15 минути.

Плановите операции извършваме всеки делничен ден.

Освен от добрата база и отличната организация на работа, сигурността на пациентките ни е гарантирана и от голямото болнично заведение, разполагащо с всички необходими подсигуряващи звена – мощна лаборатория, ОАРИЛ, кръвен център, отделение по образна диагностика, ОФТР, кардиология и др., както и на квалифицираните специалисти във всяка област, които могат да помогнат при възникнало усложнение.

След приключване на операцията, пациентката се настанява в сектор Гинекология.

IMG_20150917_110108