Акушерската операционна зала е разположен на 3-ти етаж на болницата – крило “В”, Сектор „Родилна зала“, което от своя страна позволява започване на спешна операция в рамките до 10 минути. В нея извършваме само раждания по оперативен път – Цезарово сечение. Приемът е както планов прием, така и спешен прием и е неограничен за пациентки от цялата страна, без да е необходима предварителна регистрация.

Акушерската операционна зала разполага с обширна наскоро обновена база, оборудвани със съвременна апаратура, както и всички необходими спомагателни помещения.

Дейността сме организирали на принципа на денонощна спешност – освен дежурните акушер-гинеколози, които са едни от водещите специалисти в Пловдив и анестезиологичните екипи, на непрекъснат денонощен график работят и екип квалифицирани операционни акушерки и санитари.

Плановите операции извършваме всеки делничен ден.

Освен от добрата база и отличната организация на работа, сигурността на пациентките ни е гарантирана и от голямото болнично заведение, разполагащо с всички необходими подсигуряващи звена – мощна лаборатория, ОАРИЛ, кръвен център, отделение по образна диагностика, ОФТР, кардиология и др., както и на квалифицираните специалисти във всяка област, които могат да помогнат при възникнало усложнение.

След приключване на операцията, пациентката се настанява в Оперативен следродилен сектор.

Save

Save