МБАЛ “Пловдив” е разкрита през юли 1952 година, като през 1997 година към болницата се присъединява акушеро- гинекологичното отделение по стерилитет и инфертилитет.
Понастоящем АГО към МБАЛ “Пловдив” работи на непрекъснат 24 часов режим, като предоставя пълния обем висококвалифицирани здравни услуги в областта на акушерството и гинекологията, спазвайки медицинските стандарти и правилата за добра медицинска практика. Основно изискване в дейността му е високия професионализъм на служителите му.
Тук работят едни от най-добрите професионалисти в Пловдив – общо 17 лекари – с придобита специалност по акушерство и гинекология, както и специализанти. Част от тях са едни от водещите специалисти в тази област с интереси в областта на ендоскопската хирургия, феталната морфология, съвременното обезболяване на раждането, оперативното акушерство и др.
Началник отделение от 15 юни 2015 г. е д-р Димитър Атанасов Йончев – специалист по Акушерство и гинекология от 1990 г., с квалификация в областта на високо рисково раждане, безплоден брак, колпоскопия, миниинвазивна хирургия, 3D-, 4D- и доплерово ултразвуково изследване в акушерството и др.
Акушеро-гинекологичното отделение АГ Пловдив към МБАЛ „Пловдив“ включва следните самостоятелно обособени сектори:
o Патологична бременност;
o Родилна зала;
o Следродилен сектор;
o Оперативен следродилен сектор;
o Операционна;
o Гинекология.
Сектор “Рискова бременност” е оборудван с кабинет за функционална диагностика, разполагащ със:
o съвременен ехограф;
o ЕКГ апарат;
o 2 кардиотокографа (за запис сърдечната дейност на плода);
o амниоскоп,
– т.е. цялата необходима за проследяване на проблемната бременност апаратура.
За пациентки, които се нуждаят от 4D ехография и доплер, болницата разполага с нов модерен 4D-апарат. В сектора са базирани и манипулационна, акушерски пост, дежурен лекарски кабинет, в които се осъществява диагностика и стационарно лечение по клинични пътеки на всички проблеми на бременността, независимо от срока й,- както и на придружаващите я заболявания. Поради това, че в болница “Пловдив” се намира единственото за Южна България Отделение за недоносени деца, към нас се насочват пациентките със заплашващо и предстоящо преждевременно раждане.
Родилна зала на АГО към МБАЛ “Пловдив” е самостоятелно обособен сектор, който включва:
o предродилна зала;
o два родилни бокса за нормални раждания;
o един родилен бокс за рискови раждания
o една родилна зала за раждане в присъствие на съпруг;
o една септична родилна зала;
o една операционна зала за раждане чрез Цезарово сечение;
o както и всички необходими помещения, подпомагащи дейността – стерилизационна;
o санитарни възли, акушерски пост, дежурен лекарски кабинет и пр.
Разполага със съвременна апаратура: ехограф, кардиотокографи, перфузори, Луксозните родилни легла с възможност за електрическо коригиране на височина и позиции осигуряват удобство в периода на изгонване.
Цялото крило “Следродилен сектор”, както и “Оперативен следродилен сектор”, е основно ремонтирано и предлага отлични условия и хигиена. Болничните стаи разполагат с телевизор и мивка, а част от тях и със собствен санитарен възел.
Сектор “Опереционна” е разположен на 4-ти етаж на болницата. В него се извършват безплатно всички видове гинекологични операции по клинични пътеки, поети от Здравната каса, както и някои операции срещу заплащане. Секторът разполага с обширна, наскоро обновена, база. Включва две операционни зали – една за коремни и една за ендоскопски операции,- оборудвани със съвременна апаратура, както и всички необходими спомагателни помещения.
Предоперативният престой на пациентките, постъпили за оперативно лечение е сведен до възможния минимум – най-често един ден. След самата оперативна интервенция пациентката се настанява в сектор “Гинекология”- в стаи за оперирани, които са с по две легла, собствен санитарен възел и сигнална инсталация за връзка с персонала.
По отношение дейността на отделението, през периода юли 2015 – декември 2015 година се отбелязва двукратно нарастване броя на оперативните интервенции за сектор “Гинекология”, както и нарастване броя на ражданията (оперативни и по естествен път)- факти, които сами по себе си свидетелстват за качеството на осигуряваните акушеро- гинекологични услуги. Въведени бяха нови ендоскопски технологии за диагностика и лечение на най- честите патологии в областта на гинекологията. Стартираха клинични проучвания към водещи фирми във и извън страната.
Предстои разширяване на дейността в областта на миниинвазивната диагностика и хирургия, както и подобряване условията за прием в планов и спешен порядък в приемен кабинет. Отделението планува разкриване на школи за подготовка на бъдещи родители и за обучение по въпросите на най- разпространените гинекологични заболявания и състояния. Паралелно с това тече подготовката на бъдещите специалисти по Акушерство и гинекология, които да са способни да осигуряват качество и своевременност в акушеро- гинекологичната помощ, в унисон с мотото на МБАЛ “Пловдив”- “Професионализъм, качество, милосърдие”.