Терминът „лапароскопия” произлиза от сливането на две старогръцки думи „Lapara” (корем) и „scopeo” (да се види) и се отнася до „оглед на органите в коремната кухина”. Въведена е в клиничната практика през втората половина на ХХ век. Лапароскопията е алтерантива на класическите гинекологични операции и се наричат безкръвни операции поради липсващата или минимална кръвозагуба. Тя…

Хистероскопията е въведена в гинекологичната практика за първи път през 1980 г. Представлява ендоскопски метод, при който се прави оглед на маточната кухина през канала на маточната шийка. При това е възможно извършването на различни хирургични интервенции, като отстраняване на образувания на лигавицата и миомни възли, вземане на биопсичен материал и др. Основните показания за…