Терминът „лапароскопия” произлиза от сливането на две старогръцки думи „Lapara” (корем) и „scopeo” (да се види) и се отнася до „оглед на органите в коремната кухина”. Въведена е в клиничната практика през втората половина на ХХ век.

Лапароскопията е алтерантива на класическите гинекологични операции и се наричат безкръвни операции поради липсващата или минимална кръвозагуба. Тя се извършва под обща ендотрахиална анестезия, като през малък отвор /обикбновено на пъпа/се въвежда т. нар. игла на Верес, през която се инсуфлира въглероден двуокис в коремната кухина, след което през същия отвор се въвежда троакар, през който се монтира оптична система за визуализиране на оперативното поле, свързана с видеомонитор. През други два или три по – малки отвора се въвждат фини инструменти, свързани с генератори на моно или биполярен ток, с които се извършват различни оперативни интервенции. Този вид интервенции изискват изключителна прецизност, голям опит и фина оперативна техника.
Кога се прилага Лапароскопията?
• Отстраняване на яйчникови кисти
• Ендометриоза
• Извънматочна бременност
• Стерилитет
• Лапароскопска хистеректомия
• Консервативна миомектомия
• Проверяване проходимостта на маточните тръби
• Пластика на маточни тръби
• Пролапс на женските полови органи
Защо Лапароскопия?
• липса на голям коремен разрез;
• липсващата или минимална кръвозагуба;
• по – добра видимост на оперативното поле;
• намалена до липсваща травматичност на здравите тъкани;
• слаба постоперативна болка;
• бързо възстановяване;
• кратък болничен престой;

20151013_12180120161227_090643 20161227_090617 20161227_090714 20161227_090758 20161227_094928

CategoryНовини